خرید و فروش سی ان سی

شرکت دانش بنیان کارن سی ان سی فعال در زمینه ی تولید و خرید و فروش سی ان سی ( انواع دستگاه سی ان سی ) آماده ی خدمات رسانی به مشتریان خود میباشد.

خرید و فروش انواع دستگاه سی ان سی :

سی ان سی چوب

سی ان سی سنگ

سی ان سی فلزات

خرید و فروش سی ان سی ، سی ان سی نوع و دست دوم ، انواع سی ان سی

تعیین مرحله های ماشین کاری سی ان سی با استفاده از نرم افزار CAD

بعد از تعیین مراحل ۱ و ۲ ( خشن کاری و پرداخت کاری ) لازم است که مراحل ماشین کاری سی ان سی با توجه به نرم افزارهای موجود طراحی ، تنظیم و ترسیم گردد.

 • ۱-ترسیم مرحله اول ماشین کاری سی ان سی :

اگر که محور مختصات را روی کار و در مرکز قطعات  کار در نظر گرفته شود. عمق ماشین کاری سی ان سی  ناحیه رنگی ۲۵ میلی متر می باشد.

 • ۲-تغییر مرحله دوم ماشین کاری سی ان سی
 • ۳-تعیین مسیر حرکت ابزار مرحله دوم ماشین کاری سی ان سی
 • ۴- مرحله آخر ماشین کاری سی ان سی

در این مرحله  باید با چند حرکت قوسی فرم قسمت مورد نظر را ماشین نمود و سپس با یک حرکت خطی چهارگوش حفره پایانی را  ماشینکاری کرد.

فرزکاری
خرید و فروش سی ان سی ، خرید و فروش cnc

اصل های فرز کاری :

 • گونیا کاری،
 • بغل تراشی ،
 • کف تراشی،
 • پیشانی تراشی
 • و پله تراشی

همان گونه که  ذکر شد کارایی بالای ماشین فرز عملیات مختلف را که روی آن انجام پذیر میباشد نشان  می دهد.با مطالعه جامع و کامل نقشه کار، میتوان روشهای  فرزکاری و نوع ابزار مطلوب و مناسب را تعیین نماییم.

عملیات مختلف فرز کاری و ماشین کاری سی ان سی

عملیات متفاوتی را می توان جهت ایجاد قطعه ها بر روی ماشین فرز انجام داد :

 • ۱-سطح های  تخت
 • ۲- سطح های شیب دار
 • ۳-سطح های منحنی دار
 • ۴-انواع شیارها
۱- کف تراشی ماشین کاری سی ان سی

اغلب موارد قبل از فرم دهی به یک قطعه کار، سطح های  آن را صاف و عاری از ناصافی می شود. براده برداری از سطوح رویی قطعه کار را کف تراشی می نامیم. 

و همچنین این فرایند را  می تواند با ماشین فرز عمودی ،افقی و انیورسال انجام شود.

 • کف تراشی با ماشین فرز افقی

هما نطور که عنوان شد با استفاده از ماشین فرز ، میتوان فرز کاری افقی انجام شود ، و درنتیجه سطح های قطعات را کف تراشی کرد.

برای این منظور پیش نیازهایی از قبل فراهم شود، از جمله:

تنظیم کردن دستگاه و قطعه های کار :

در دستور کار شماره یک مراحل کف تراشی یک قطعه آورده شده ، که باید شامل  موارد ضروری اولیه و تنظیمات ضروری جهت فرایند کف تراشی شود.

۲-کف تراشی با ماشین فرز عمودی

در ماشین کاری سی ان سی همانگونه ذکر شد عملیات کف تراشی علاوه بر ماشین فرز افقی با استفاده از ماشین های  فرز عمودی نیز صورت می پذیرد.

ابزارهای کف تراشی

ابزارهای کف تراشی در ماشین فرز عمودی شامل:

 • ۱-ابزار کف تراش تیغ چرخدار
 • ۲-تیغه فرزهای انگشتی

نکات مهم در کف تراشی با ماشین های فرزعمودی:

در فرایند و مراحل کف تراشی با استفاده از تیغه فرزهای پیشانی تراش در ماشین های فرز عمودی، بایستی دقت شود که که بیشترین حجم براده با لبه های محیطی تیغه فرز برداشته می شود.

وسپس  لبه های کف تیغه فرز اغلب براده های اندکی را برداشته می شود و به جهت تمیز کاری سطوح و دور کردن براده ها  استفاده می شود.

آدرس ما :