کارن سی ان سی | Karen CNC

سی ان سی دست دوم

سی ان سی دست دوم (cnc)

ابزارهای سرتخت شعاع دار (Tip Radius)

این ابزارهاس سر تخت شعاد دار  دارای کف تخت و لبه های R دار هستند. (سی ان سی دست دوم)

نوع الماسه خور آن هم  مورداستفاده قرار داده می شود.

 بنابراین شعاع گوشه ها با توجه به شعاع الماسه آنها تعیین می گردد.

میزان درگیری ابزارها در ماشین کاری CNC

میزان درگیری ابزارها، کل قطر ابزارها نخواهد بود.

فقط و فقط  ناحیه صاف و مسطح آن درگیر می شود که این قسمت برابر است با:

Stepover=D-2R

که R مقدار شعاع لبه ابزار می باشد و برابر با  مقدار Stepover برابر است با :

D-2R=30-2(0/6)=28/8

که برای راحتر شدن کار ما در  برنامه نویسی این میزان را کمتر، یعنی Steporer=29 در نظر می گیریم.

ابزار سرگرد ballnose

سر آغازین  این ابزار ها گرد است و اغلب برای پرداخت سطح های منحنی دار ( سی ان سی دست دوم  ) و شیب دار استفاده می گردد .

میزان جابجایی شدن  ابزارها وابسته به کیفیت سطوح مورد نظر است. ( سی ان سی دست دوم )

هر چه میزان Stepover کمتر باشد، کیفیت سطوح در عملیات پرداخت ( Finishing ) بیشتر میشود.

میزان باردهی( Stepdown )

میزان باردهی ابزارها (
-1 مرحله ماشی نکاری ( خشن کاری،پیش پرداخت،پرداخت)
-2 جنس و فرم قطعه کار ( سی ان سی دست دوم )
-3 جنس و فرم ابزار ( سی ان سی دست دوم )

البته لازم به ذکر است تجربه برنامه نویس و ماشین کار ( سی ان سی دست دوم ) در تعیین مقدار بار تاثیر بسزایی دارد.

-تعیین مسیر ماشین کاری  Toolpath

بطور کلی مسیر ماشین کاری ( سی ان سی دست دوم ) به دو روش زیر تعیین می شود.

شیوه Raster :

در این شیوه اغلب ابزار حرکت صاف است و به صورت رفت و برگشتی ماشین کاری CNC  ( سی ان سی دست دوم ) را انجام میگرددد.

تمام سطوح قطعه کار را ماشین کاری CNC نماییم.

در این روش ( سی ان سی دست دوم )

1- حرکت ابزارها به شل منظم تری انجام میگردد.

2- براده برداری به صورت موافق و مخالف انجام می گردد.
3- میزان جابجایی ابزار طبق Stepover تعیین می گردد.
4-  حرکت ومسیر ابزارها تابع مدل قطعات کار نمی باشد.

2-شیوه Offset :

در این شیوه در اغلب موراد حرکت ابزار از فرم قطعات کار و پروفیل پیروی می کند.
همچنین جهت حرکت ابزارها  با فلش مشخص می شوند.

مسیر حرکت ابزارها Toolpath ،با رنگ مشکی مشخص می شود .

میزان جابجایی ابزارها Stepover برابر است با قطر ابزار نهایی:

Steporer=D-1
در شکل زیر می خواهیم کل سطح قطعه کار ماشین کاری CNC نماییم.

در این روش
1- حرکت ابزار تابعی از فرم قطعات کار می باشد و اغلب حرکت منظمی دارد.
2-مدت زمان ماشین کاری CNC در این شیوه نسبت به شیوه Raster اندک می باشد.

حرکات اضافی ابزارها ماشین کاری CNC نسبت به روش Raster بیش تر می باشد.

مقدار Stepover

میزان Stepover با توجه به جبران شعاع طبق محاسبه های  قبلی انجام می گردد.

توجه: در این شیوه تعیین مسیر حرکت ابزارها به عهده برنامه نویس خواهد بود.

 قطعات کار و نوع ماشین کاری CNC(موافق ،مخالف , یا ترکیبی)تعیین می گردد.

دستور کار 1 :

برای تعیین نمودن مراحل کاری و برنامه نویسی باید ابعاد بلوک خام 100×100 وارتفاع 26 میلیمتر در نظر گرفته شود.
در نتیجه در ترسیم نمودن باید سطوح قرمز رنگ به عمق 12 میلیمتر ماشین کاری CNC شود.

برای این قطعات مراحل زیر باید طی شود:

1-ابزار انگشتی ( Endmill ) به قطر 12
2-شیوه Raster
3- مقدار Stepover=10
4-مقدار Stepdown=0.5

نقطه آغاز ( CNC دست دوم ) از سطوح مسیر حرکت ابزارها را در نرم افزار CAD از طریق دستور Offset می شود  ترسیم نمود.

و سپس با قرار دادن محورمختصات در مرکز قطعات مختصات اول و آخر خطوط را به دست می آوریم و سپس برنامه آن را می نویسیم.

مراحل کار در شیوه OFF SET

– اول ابزار به بالای نقطه شروع می رود. N10 G0 X-50 Y-50 Z10
– بعد به اندازه بار مورد نیاز Stepdown وارد قطعه کار می شود. N20 G1 Z-0/5 F100
-مختصات نقاط انتهای قطعه کار را داده و برنامه خط 1 را می نویسیم. N10 G1 X50 Y-50
.به همین ترتیب برنامه خطوط 2 و 3 و … تا انتها را مینویسیم
.
.
.
– در انتها ابزار از قطعه کار خارج شده و مجدد به نقطه شروع می رود.
N200 Z10
N210 G0 X-50 Y-50
N220 Z-1

– و به عمق ماشین کاری CNC به سطوح دوم می رود.
 و سپس به همین ترتیب ماشین کاری CNC  تا آخر کار و پایان قطعات کار انجام می گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.