کارن سی ان سی | Karen CNC

سی ان سی های کوچک

سی ان سی کوچک | cnc کوچک

در مورد تراشيدن سطوح از طریق تيغه فرز ( cnc کوچک )کف تراش اگر که تيغه فرز را در مركز سطح مورد نظر برای  تراش قرار دهيم ، تمام ابزارها با قطعه ما درگير می شود، سطح كارما نامناسب میشود.دلیل این رویداد را در ادامه توضیح داده می دهیم.

سی ان سی کوچک ، سی ان سی رومیزی

نحوه خط کشي قطعه کار

برای داشتن دقت بيشتر در فرز کاري سطوح را میتوان با استفاده از صفحات صافي، کوليس پايه دار و یا به روشهای زير قطعات را خط کشي کرد.

رنگ نمودن سطوح قطعات کار با موادي مانند کات کبود، دوده و يا ماژيک باعث واضح تر شدن خطوط سطوح قطعات مي گردد.

 تنظيم حركت پيشروي و تعداد دور ماشين فرز ( سی ان سی کوچک )

برای عمليات فرزكاري دو مشخصه بسیار مهم بايد محاسبه شود و بر روي سیستم اعمال شود:

 • 1- پيشروي (سرعت حركت کردن خطی قطعات كار )
 • 2-عده دوران (تعداد و میزان گردش تيغه فرز)

همانگونه که اشاره کردیم حركت طولي و عرضي و باردهي (حرکات خطي)به 2 شكل دستي و یا اتوماتيك صورت می پذیرد.

حرکت دستی در ماشینکاری cnc

1-در این حالت ( حالت دستي )، با چرخش فلكه حركت ميز توسط فرزكار اتفاق مي افتد.

حرکت چرخشی در ماشینکاری cnc

2-حركت چرخش فلكه توسط دست بايد پيوسته و یکنواخت و به صورت آرام صورت انجام شود.

اگر این چنین نباشد احتمال شكستن ابزار بسیار زیاد خواهد بود.

در استفاده نمودن از اهرم های حرکت اتوماتیک، مقدار و نسبت جابجایی بر حسب میلیمتر بر دقیقه انجام می شود.

سی ان سی کوچک ، cnc کوچک ، سی ان سی رومیزی

نرخ پيشروي

با حرکت چرخشي ابزار قطعات کار آرام آرام به آن نزديک مي شود.

تعیین کردن میزان پيشروي وابسته به چند عامل می باشد:

 • الف- جنس ابزار کار
 • ب- جنس قطعات
 • ج- قطر تيغهای فرز
 • د-عمق و پهناي برش در کار
 • ه-نوع ابزار بکار رفته
 • و- میزان كيفيت سطوح
 • ز- توان ماشين فرز

هر یک از عوامل ذکر شده در ميزان پيشروي اثرگذار است كه برخی از آنها در روابط رياضي عمل می کنند.

نرخ پيشروی ميز ماشين فرز را براساس عده دوران، مقدار پيشروي به ازاي هر دندانه و تعداد دندانه هاي تيغه فرز محاسبه می شود:

S=Sz×Z×n

كه در رابطه بالا S نرخ پیشروی تیغه فرز در واحد زمان می باشد، Sz میزان پيشروي به ازاي هر دندانه تيغه فرز و Z تعداد دندانه تيغه فرز و n تعداد دوران تيغه فرز در دقيقه مي باشد.

عده دوران

همان طور كه مي دانيم آنچه كه بر روي ماشين فرز يا هر نوع ماشين ابزاری قابل تنظيم است، سرعت پيشروي و عده دوران مي باشد.

عواملي كه با توجه به آن ها تعداد دور ماشين فرز مشخص میشوند به صورت زیر می باشند:

 • الف- قطر ابزار
 • ب- جنس ابزار
 • ج- جنس قطعه كار
 • د- سرعت برش

در نتیجه در شرایطی که میزان عمق برش و نيز میزان پيشروي بيشتر از حد باشد محورهای تيغه فرز( سی ان سی های کوچک ) به شکل خمیده در خواهند آمد.

این امر باعث میشود كه در هر دور گردش کردن تيغه فرز يك ضربه به كار اعمال شود و این امر باعث شكستن دندانه تيغه ماشین فرزها و ناصاف شدن سطوح كار می شود.

همچمین  حرکت ابزارهای سی ان سی های کوچک روی  سطوح قطعات کار بايد پيوسته باشد و متوقف نمودن آن هنگام عمل براده برداري باعث به وجود آمدن  گودي در قطعات می گردد.

حال اگر که بعد از رسيدن تيغه فرز به انتهاي كار بدون دادن بار اضافه  تيغه ماشین فرز را بر روي كار حرکت داده شود ، اين عمل اشتباه بوده و باعث ناهمواری و ناپیوستگی سطوح قطعات می شود.

آدرس ما :

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.