سی ان سی کوچک | cnc کوچک

در مورد تراشیدن سطوح از طریق تیغه فرز ( cnc کوچک )کف تراش اگر که تیغه فرز را در مرکز سطح مورد نظر برای  تراش قرار دهیم ، تمام ابزارها با قطعه ما درگیر می شود، سطح کارما نامناسب میشود.دلیل این رویداد را در ادامه توضیح داده می دهیم.

سی ان سی کوچک ، سی ان سی رومیزی

نحوه خط کشی قطعه کار

برای داشتن دقت بیشتر در فرز کاری سطوح را میتوان با استفاده از صفحات صافی، کولیس پایه دار و یا به روشهای زیر قطعات را خط کشی کرد.

رنگ نمودن سطوح قطعات کار با موادی مانند کات کبود، دوده و یا ماژیک باعث واضح تر شدن خطوط سطوح قطعات می گردد.

 تنظیم حرکت پیشروی و تعداد دور ماشین فرز ( سی ان سی کوچک )

برای عملیات فرزکاری دو مشخصه بسیار مهم باید محاسبه شود و بر روی سیستم اعمال شود:

 • ۱- پیشروی (سرعت حرکت کردن خطی قطعات کار )
 • ۲-عده دوران (تعداد و میزان گردش تیغه فرز)

همانگونه که اشاره کردیم حرکت طولی و عرضی و باردهی (حرکات خطی)به ۲ شکل دستی و یا اتوماتیک صورت می پذیرد.

حرکت دستی در ماشینکاری cnc

۱-در این حالت ( حالت دستی )، با چرخش فلکه حرکت میز توسط فرزکار اتفاق می افتد.

حرکت چرخشی در ماشینکاری cnc

۲-حرکت چرخش فلکه توسط دست باید پیوسته و یکنواخت و به صورت آرام صورت انجام شود.

اگر این چنین نباشد احتمال شکستن ابزار بسیار زیاد خواهد بود.

در استفاده نمودن از اهرم های حرکت اتوماتیک، مقدار و نسبت جابجایی بر حسب میلیمتر بر دقیقه انجام می شود.

سی ان سی کوچک ، cnc کوچک ، سی ان سی رومیزی

نرخ پیشروی

با حرکت چرخشی ابزار قطعات کار آرام آرام به آن نزدیک می شود.

تعیین کردن میزان پیشروی وابسته به چند عامل می باشد:

 • الف- جنس ابزار کار
 • ب- جنس قطعات
 • ج- قطر تیغهای فرز
 • د-عمق و پهنای برش در کار
 • ه-نوع ابزار بکار رفته
 • و- میزان کیفیت سطوح
 • ز- توان ماشین فرز

هر یک از عوامل ذکر شده در میزان پیشروی اثرگذار است که برخی از آنها در روابط ریاضی عمل می کنند.

نرخ پیشروی میز ماشین فرز را براساس عده دوران، مقدار پیشروی به ازای هر دندانه و تعداد دندانه های تیغه فرز محاسبه می شود:

S=Sz×Z×n

که در رابطه بالا S نرخ پیشروی تیغه فرز در واحد زمان می باشد، Sz میزان پیشروی به ازای هر دندانه تیغه فرز و Z تعداد دندانه تیغه فرز و n تعداد دوران تیغه فرز در دقیقه می باشد.

عده دوران

همان طور که می دانیم آنچه که بر روی ماشین فرز یا هر نوع ماشین ابزاری قابل تنظیم است، سرعت پیشروی و عده دوران می باشد.

عواملی که با توجه به آن ها تعداد دور ماشین فرز مشخص میشوند به صورت زیر می باشند:

 • الف- قطر ابزار
 • ب- جنس ابزار
 • ج- جنس قطعه کار
 • د- سرعت برش

در نتیجه در شرایطی که میزان عمق برش و نیز میزان پیشروی بیشتر از حد باشد محورهای تیغه فرز( سی ان سی های کوچک ) به شکل خمیده در خواهند آمد.

این امر باعث میشود که در هر دور گردش کردن تیغه فرز یک ضربه به کار اعمال شود و این امر باعث شکستن دندانه تیغه ماشین فرزها و ناصاف شدن سطوح کار می شود.

همچمین  حرکت ابزارهای سی ان سی های کوچک روی  سطوح قطعات کار باید پیوسته باشد و متوقف نمودن آن هنگام عمل براده برداری باعث به وجود آمدن  گودی در قطعات می گردد.

حال اگر که بعد از رسیدن تیغه فرز به انتهای کار بدون دادن بار اضافه  تیغه ماشین فرز را بر روی کار حرکت داده شود ، این عمل اشتباه بوده و باعث ناهمواری و ناپیوستگی سطوح قطعات می شود.

آدرس ما :