کارن سی ان سی | Karen CNC

قیمت cnc در بازار

قیمت cnc در بازار | سی ان سی

در عصر امروز با رشد بسیار سريع و تکامل تکنولوژی نیاز بیش از حد و كاربرد بسیار دستگاه هاي تراش ( قیمت cnc در بازار ) 

و يا فلز اندازه گيري دقيق اسپارك ها و ديگر دستگاههاي ساخت كه خطوط توليد كارخانجات را تشكيل مي دهند.

با توجه به اينكه امروزه به انواع سيستمهاي كنترول مجهز شده و فرايندهاي ساهت با دقت و سرعتي بالا انجام مي پذيرد.

امروزه با پيشرفت در علم كامپيوترها دستگاههاي CNC ( قیمت cnc در بازار ) متولد شده اند.

قیمت cnc در بازار

پیشرفت تکنولوژی در صنعت و قیمت cnc در بازار

در پيشرفت بيشتر صنايع قابل بهره برداري هستند ماشين هاي ابزار كنترل عددي به طور فزاينده اي در صنايع براده برداري وارد مي شوند.

دقت تكراري بالا كوتاه شدن مدت زمان كار و نياز اندک به ابزارها از ديگر دلايل با ماشين هاي ابزار كنترل عددي می باشد

قیمت cnc در بازار

در حال حاضر همه تولید کنندگان ماشين هاي ابزار CN خود را تماما مقيد به رعايت كامل استاندارد Din (ساختمان برنامه) و Din

(موقعيت سيستم مختصات) نمي كنند.

گاهي براي ساده تر شدن موارد ويژه كاربرد از علائم خاصي استفاده مي كنند كه فقط براي محدوده ويژه كاربرد اعتبار دارد.

مفهوم کلمات CNC , NC

N حرف اول كلمه انگليسي Numerical (عددي) و C حرف اول كلمه انگليسي Control (كنترل عددی )NC يك کلمه مفهومی عمومي براي كنترل عددي می باشد.

به دستگاه هائي ( کنترل عددی ) گفته  مي شود كه با نوار سوراخ شده عمل می کند.CNC

به كنترل عددي توسط كاكپيوتر اطلاق مي شود. بنابراین همه CNC ها يك NC نيز هستند ولي به عكس آن درست نیست.

هدف استفاده از ماشينهاي NCNC در صنعت عبارت است:

1- خوكارسازي عملیات

2- حركت ابزار را بتوانیم تحت کنترل در بیارویم

3- كنترل برروي سرعت دوران قطعات كار ما

بنابراین يكي از نكته های خیلی مهم استفاده از ماشين هاي كنترل عددي اين می باشد  كه تنها ماشيني  در صنعت مي باشد.

كه توليد ارتباط با ماشين هاي ديگر برقرار كند ماشين هاي كنترل عددي است.

قیمت cnc در بازار

نحوه ی کارکرد ماشین های کنترل عددی

بدليل اينكه اين ماشينها با اعداد و حروف كار مي كنند مي توانند با رباط و كامپيوترها و غيره ارتباط داشته باشند.

كه آنها هم با اعداد و حروف كار مي كنند.با توجه به گراني قيمت دستگاه ( قیمت cnc در بازار ) و نياز به متخصص و ديگر هزينه

هاي بالا اين دستگاههاي كنترل عددي داراي ارزش ويژه اي مي باشند.

ولي امروزه بهترين راه استنفاده از اين نوع دستگاهها ( قیمت cnc در بازار ) نسبت به ساير دستگاهها مي باشد.

به عنوان مثال:

ماشينهاي ابزار كامپيوتري نسبت به انواع اينورسال داراي محسنات زير مي باشد:

1- دقت بالاي تولیدات قطعات

2- ماشين ابزار با كنترل كامپيوتري در يك زمان مي تواند به جاي چند دستگاه ماشين ابزار معمولي به كار گرفته شود.

3- امكان توليد قطعه های  كه داراي پيچيدگي بسیار زیادی است با ماشين های كنترل عددي بسیار بيشتر است.

4- مصرف و قیمت ابزار در ماشين ها كنترل عددي ( قیمت cnc در بازار ) كمتر از ماشين هاي معمولي است.

کنترل عددی

يك دستگاه با كنترل عددي ( قیمت cnc در بازار )دستگاهي می باشد كه توسط يك كد ساختاریافته و در مسير و هدفي كه برنامه برايش تعيين كرده است.

حركت مي كند لازم آن برنامه ريزي قبلي و طبقه بندي کردن اطلاعات و داده هاي مورد نظر سیستم اختلاف اساسي در به كاربردن و

در فرآيند كار يك دستي و يك ماشين با كنترل عددی برنامه اي در حركت پيشروي میباشد.

در ماشين های دستي ( قیمت cnc در بازار )هركدام از مراحل كار پشت سرهم با دست انجام میشود.

و در ماشين هاي با كنترل برنامه اي مرحله های کار و عملیات در يك برنامه ذخيره می گردد.

ماشين هاي ابزار كنترل برنامه اي قبلاً به صورت مكانيكي كنترل مي گردد.

سرعت پیشروی

در عصر جدید به  طور كلي كنترل عددي مورد استفاده قرار می گیرید. هنگامی که بادامك در جهت عقربه هاي ساعت بچرخد موقعيت رنده تراشكاري تغيير خواهد کرد.

سرعت پيشروي کنترل عددی به فرم بادامك وابسته است.

برنامه ريزي سیتم ها و دستگاه ها به شیوه دستي را برنامه نويسي جزء به جزء دستي می نامندو توسط صفحه كليد كنترل كننده کنترل می شود.

برنامه ريزي عملياتي كه توسط كامپيوتر انجام مي شود برنامه نويسي با يك كامپيوتر نامیده می شود.

دستگاه های NC

در عصر جدید سیستم های كامپيوتری جاي نوارخوان را در دستگاه هاي NC ابتدائي گرفت.

در اصل به جاي خواندن و اجراي برنامه از روي نوارهاي سوراخ شده برنامه ها به وسیله كامپيوتر  اجرا می گردد.

اين دستگاههای NC بنام سیستم های كنترل شونده عددي (کنترل عددی ) CNC ناميده  می گردد.

NC يك مفهوم کلی براي كنترل هاي عددي ( قیمت cnc در بازار )  است .

 به دستگاه هاي گفته  مي شود. كه با نوارهاي سوراخ شده كار مي كنند.

CNC بر كنترل عددي توسط كامپيوتر گفته می شود. پس هر CNC  ( قیمت cnc در بازار )  يك NC نيز هستند ولي برعکس آن درست نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.