برنامه نویسی سی ان سی ( برنامه نویسی cnc )

شرکت کارن سی ان سی تصمیم گرفته در کنار فعالیت خود در زمینه ی طراحی و ساخت ماین آلات صنعتی ( انواع دستگاه سی ان سی و پرس وکیوم ) به برگذاری دوره های اموزشی برنامه نویسی سی ان سی در کوتاه ترین زمان از صفرتا صد بپردازد .

آموزش نرم افزار های سی ان سی : ( برای مشاهده ی هر کدام کلیک کنید ).

مهندس سلحشور : ۰۹۱۲۰۴۵۲۲۵۰

برنامه نویسی سی ان سی :

اغلب سیستم های کنترل از علایم ۶۶۵۲۵Din به عنوان زبان برنامه نویسی استفاده می کنند، پس یک برنامه اصلی تشکیل شده از تعدادی جمله و یک جمله از تعدادی کلمات می باشد، کلمات از ترکیب یک حرف یا یک رقم ساخته می شوند.

هر جمله دارای این اطلاعات زیر است:

 • ۱- اطلاعات فنی برنامه
 • ۲- اطلاعات هندسی
 • ۳- اطلاعات فنی
 • ۴-زبان برنامه نویسی

اصول برنامه نویسی در سیستم های کنترل CNC استاندارد شده است. قواعد کلی زیر در هنگام نوشتن بلوک های برنامه قابل کاربرد هستند.

برنامه نویسی سی ان سی ، برنامه نویسی cnc
لغات برنامه در برنامه نویسی سیستم سی ان سی

هر بلوک متشکل است از تعدادی لغت برنامه که این به نوبه خود از چند حرف آدرس و یک رشته اعداد ساخته شده است.

 • ۱۲۰۰ S   300F         10Z 56Y 40X 01G   20N
 • لغت برنامه       شماره آدرس ردیف آدرس
 • شکل ۰۰۱ یک بلوک از برنامه حاوی هدف لغت برنامه است.
 • حروف شروع هر لغت تعیین کننده نوع آن است.
مهمترین حروف در CNC

مهمترین حروف آدرس از نوع فرمان G می باشد. فرمانهای G 00 تا ۹۹ G کنترل حرکت ابزار را بر عهده دارند. مهمترین آدرس برای وضعیت های مکمل عبارتند از X و Y و Z که وضعیت مختصات را روشن می نماید.

حرف F سرعت پیشروی را مشخص می کند و حرف S سرعت کلونی را تنظیم می نماید.

برنامه نویسی سی ان سی ، برنامه نویسی cnc
 مفهوم علائم برنامه نویسی سیستم سی ان سی

علائم در زبان برنامه نویسی به فرم بین المللd استاندارد می باشند.

 • A چرخش محور حول محور X
 • B چرخش محور y
 • C چرخش محور z
 • D حافظه تصحیح قرار ابزار
 • E دومین سرعت پیشروی
 • F اولین سرعت پیشروی
 • G زمان جابجایی ابزار استفاده نشده h
 • I طول شیب رزوکاری موازی با محور x
 • J طول شیب رزوکاری موازی با محورy
 • K طول شیب رزوکاری موازی با محورz
 • M تابع یا فرمان کم;d
 • N شماره بلوک
 • O استفاده نشده
 • P سومین حرکت موازی با محور x
 • Q سومین حرکت موازی با محور y
 • R حرکت سریع در مسیر Z یا سومین حرکت موازd  با Z
 • S سرعت کله گی T ابزار
 • U دومین حرکت موازی با محور X
 • V دومین حرکت موازی با محور Y
 • W دومین حرکت موازی با محور Z
توضیح برنامه نویسی سیستم cnc

برای اجرای گام های ماشینکاری مورد نظر ماشین CNC در ابتدا نیاز به اطلاعات هندسی و فنی داریم

.مهمترین این اطلاعات هندسی شامل:

 • ۱- ابعاد قطعه پس از تراش کامل
 • ۲- توصیف حرکات ابزار
 • ۳- ایجاد نقاط صفر و مرجع در داخل محدوده کار

اطلاعات فنی شامل :

 • ۱- اطلاعات مربوط به ابزار بکار رفته
 • ۲- اطلاعات فلزتراشی ( سرعت برش ، سرعت پیشروی و غیره )
 • ۳- کنترل اعمال مختلف ماشین (خنک کردن و غیره )

محتویات این بخش به سه قسمت است :

 • ۱- برنامه نویسی هندسی ساده
 • ۲- برنامه نویسی هندسی با توزیع برش
 • ۳- برنامه نویسی اطلاعات فنی

برنامه نویسی سیستم cnc

ابتدا باید نقطه صفر قطعه کار را مشخص کنیم ، در این حالت خاص بهتر است نقطه صفر قطعه کار را در طول محور مرکزی و لبه چپ قطعه درنظر بگیریم.

در مرحله دوم تمام نقاط هندسی مهم در طول مسیر بایستی نقطه گذاری شوند و جدول کلیه مختصات این نقاط را مشخص نماید.

کارن سی ان سی :